Нашите проекти


Международни младежки проекти

Фондацията има дългогодишен опит по обменните програми "Младежта в действие" и "Еразъм +" на Европейския съюз. Освен организираните младежки обучения и обмени с наши партньори в България, често изпращаме и младежки групи на обменни начала в чужбина. Реализирани проекти от Фондацията в България:

Change Begins within: Младежки обмен, 2012, партньори: Румъния, Полша

Job ready: Младежки обмен, 2014, партньори: Македония, Унгария, Румъния

Inspire, engage, empower: Обучение на младежки работници, 2015, партньори: Испания, Португалия, Великобритания, Словакия

Communication - ways of use: Младежки обмен, 2016,партньори: Италия, Португалия, Румъния.

 

Проект "Learn, act,impact"

Бяхме партньор в този страхотен проект по Еразъм+, който обедини младежки обмен и обучение на младежки работници. В първата част на проекта младежките работници подобриха и придобиха нови умения за организация, изпълнение, оценка и разпространение на резултатите от международни проекти. Във втората част взеха участие 30 младежи и 5 групови отговорници, които приложиха тези умения в менажирането на този младежки обмен. Целите, които бяха постигнати с този проект:

  • 24 младежки работника подобриха своите умения за преговори, асертивна комуникация и комуникация с млади хора;
  • младежките работници задълбочиха своето разбиране за неформалното обучение, подобриха своите умения за фасилитиране на неформални методи и провеждане на дебрифинг;
  • Развиха проактивно отношение по отношение на реализацията на проекти, увереност в собствените умения, както и повишено желание и увереност за работа с млади хора и активно включване на млади хора в неравностойно положение.

 

Седмица на благотворителността

Кога: Първата седмица на Юни

Седмица на благотворителността е ежегодна инициатива, която се провежда в първата седмица на месец Юни.  В рамките на седмицата се провеждат разнообразни благотворителни събития, а всички събрани средства се даряват на избраната кауза. През 2016, Фондацията заедно със своите партньори успя да събере 4000 лева за ремонт на отделението за недоносени деца към Дом за медико-социални грижи за деца във Виница.

"Моят принос за средата, в която живея", 2013-2014

Основната цел на проекта беше да осигури повече информация  на младите хора за защитените зони

и територии на Варненски регион и да ангажира вниманието им върху проблемите на опазване на околната среда и устойчивото развитие.  В резултат на проекта бе създадена обобщена база данни на защитените територии в региона, както и снимков и видео материал и бе проведено състезание за есе, лого и мото между ученици и училища от Варна и областта.

Проект "Вчера, днес, утре", 2013

По време на проекта бяха реализирани 4 младежки инициативи с различна насоченост: здравословен начин на живот, околна среда, социална и гражданска активност. Участниците в проекта бяха срещнати със специалисти в областта на ПР, обучители на мениджъри, както и коучинг специалисти. Участниците успяха

да се запознаят отблизо с различни похвати и методи за постигане на цели, мотивиране на участници и ангажиране на внимание за успешното развитие на една идея. Проектът завърши с изпълнение на планирани дейности от младежите в 4-те направления и различни събития и инициативи: информационни лекции, флашмоб, анкети, видео материали, списание, създаване на уебсайт, провеждане на Ден на Кариерата и др. , в които взеха участие над 2000 души

Проект "Традиции с бъдеще" , 2012

Младежи се включиха в разнообразни работилници, водени от майстори- занаятчии, където имаха възможността да научат много за традиционните български занаяти и да ги изпитат от "първа ръка". В проекта бяха включени работилници по дърворезба и пирография, рисуване върху стъкло, грънчарство и художествена керамика, изработка на изделия от глина, художествена обработка на кожа, изработка на национални кукли и кукерски маски, художествено плетиво и тъкачество. Проектът завърши с изложба, на която участниците представиха своите произведения.

Гледай видеа от наши проекти в Youtube канала ни​

Projects

Updated on 2017-04-24T18:16:58+00:00, by semonade.