Включи се в наш проект:​


Кои сме ние

Фондация Оренда е неправителствена организация, която е регистрирана и работи в обществена полза. Основахме фондацията през 2011 година с цел да предизвикаме положителна промяна в обществото като работим по различни наболели проблеми: младежка безработица, включване на хора в неравностойно положение, работа с деца и младежи в нужда, опазване на околната среда и други.

Основният ни фокус винаги е бил работа с младите хора, защото вярваме, че в техни ръце е нашето общо бъдеще. Работим за осигуряване на възможности за алтернативно неформално обучение, културен обмен и промяна на нагласите, подпомагане развиването на полезни умения и качества и професионално ориентиране и насърчаване на младежите да вземат дейно участие в живота около себе си и да се превърнат във фактор за прогрес. Реализираме различни проекти и инициативи, както на местно ниво, така и заедно с наши международни партньори по програма Еразъм+.

Стани Доброволец

Доброволците са хора, които безмъзмездно отдават времето, енергията и потенциала си за постигането на някаква кауза. Да бъдеш доброволец  е "работа", която носи повече удовлетворение от всяка друга.

Защото си я избрал със сърцето си!

Присъедини се към екипа от доброволци на Фондация "Оренда" и нека заедно променяме света около нас.

Настоящи проекти ,за които търсим доброволци:

  • Информационна платформа за аутизма - текущ

  • Седмица на Благотворителността - Юни 2017

Последни проекти

Седмица на благотворителността 2016

Организирахме първата Седмица на благот​ворителността във Варна! Заедно с нашите партньори успяхме да съберем над 4000 лева за ремонт на ДМСГ за деца във Виница!

Комуникацията- начин на употреба

През февруари 2016 ни посетиха младежки групи от Португалия, Италия​ и Румъния! Научихме много за ефективното общуване, както и за различните си култури.

Младежки обмени

Младежки инициативи

Homepage

Updated on 2017-04-24T19:10:13+00:00, by semonade.